Výmena oleja

Pre správny chod a dlhú životnosť motora je potrebná pravidelná výmena motorového oleja a filtrov. Buď sa výmena robí po najazdení určitého počtu kilometrov, alebo po roku. Pokiaľ tento fakt zanedbáte, motor sa rýchlejšie zanáša, stráca tesnosť a zvyšuje sa opotrebenie. Olej je navyše zaťažený degeneráciou čo zhoršuje mazacie schopnosti. Olejový filter a mazacie kanáliky sa rýchlejšie zanášajú a môže to skončiť i zadretím. Najskôr sú ohrozené citlivé diely motora, napríklad turbo. Olej ohrozuje i poruchy od závady vstrekovania paliva až po stratu tesnosti chladiaceho systému a prienik chladiacej kvapaliny do oleja. Toto býva obvykle pre motor smrteľné. Dôkladne preto myslite na servisné intervaly výmeny tohto systému.